Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
8.758 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Autori:
Alenka Caf Andrej Vogrin Andreja Brence u.d.i.k. Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. Bruno Skalnik Damir Lučić, dipl. ing. agr. Danko Tolić, dipl. ing. agr. doc. dr. Stanislav Tojnko doc. dr. Valentina Usenik dr. Andrej Šušek dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. dr. Marko Injac dr. Matej Stopar dr. Nikita Fajt dr. sc. Boris Duralija dr. Tatjana Unuk dr. Zlatko Čmelik Drago Skalnik Erika Komel, dipl. ing. agr. Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. Goran Radočaj, dipl. ing. agr. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. Josip Blažević Josip Kiš, dipl. ing. agr. Josip Ražov, dipl.ing.agr. Kurth Werth Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. Maks Vrečko Marija Horvat, dipl. ing. agr. Marko Babnik, u.d.i.k. Matjaž Beber, u.d.i.k. Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. Miroslav Wranka mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. mr. Tomislav Tomšić Nada Grešak, dipl. inž. agr. Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. Petar Bursać, dipl. ing. Peter Molan, dipl. ing. agr. prof. dr. Vjekoslav Par Rajko Gončin, dipl. inž. agr. Robert Hadžić, dipl. ekon. Sandra Levak – Miklošić Slobodan Stojnić Sonja Kovačič u.d.i.k. Sreten Radosavljević, dipl. ing. Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. Tihomir Velikanović, bacc. ing. Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. Željko Banjavčić Željko Budinščak Željko Mardešić, dipl.ing agr.

mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. Pošalji poruku

 Miroslav Žakula Adresa:
32100 Vinkovci, Starčevićeva 4, tel/fax 032/331-341, 032/306-362, GSM 098/896-707

Rođen 27. kolovoza 1958. godine u Vinkovcima. Osnovnu i srednju Tehničku školu strojarskog smjera završio u Vinkovcima, a školske godine 1976/77. upisan na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Studirajući na usmjerenju Termotehnika, diplomirao 17. veljače 1982. godine s ukupnim vrlo dobrim uspjehom. Fakultet u trajanju deset semestara završio jedan semestar prije predviđenog roka.

Od 1982. godine zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, u zvanju asistenta za predmete Nauka o toplini i Hidraulički i pneumatski uređaji.

Oženjen, otac dvije kćerke.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu završio poslijediplomski studij, smjer Energetika i nuklearna tehnika. Magistarski rad pod nazivom Eksperimentalno ispitivanje izmjenjivača topline s plastičnim cijevima, obranio 2. studenoga 1987. godine. Mentor rada bio je prof. dr. sc. Naim Afgan, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i glavni tajnik Međunarodnog centra za prijenos topline i mase.

Na domaćim i međunarodnim savjetovanjima i znanstvenim skupovima objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova iz područja energetike i termotehnike.

Autor pet patenata, većeg broja projekata iz područja termotehnike, više tipova sušara raznih namjena, te drugih toplinskih uređaja (grijači zraka i vode, rekuperativni izmjenjivači topline i dr.).

Godine 1984. nagrađen nagradom Sedam sekretara SKOJ-a u kategoriji Tehnički izum, racionalizacija i unapređenje proizvodnje. Nagrada je dodijeljena zbog primjene patentiranih tehničkih izuma u praksi.

Godine 2005. godine nagrađen nagradom Hrvoje Požar u kategoriji Realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom (www.hed.hr/pdf/nagrade2005.pdf), koju dodjeljuje Hrvatsko energetsko društvo (www.hed.hr). Nagrada je dodijeljena zbog ušteda energije ostvarenih primjenom navedenih patentiranih uređaja u praksi, te racionalizacija različitih tehnoloških procesa, u novčanom iznosu preko 120 milijuna kuna, koje se godišnje povećavaju za oko 16 milijuna kuna, obzirom da su uređaji u funkciji.

Godine 1989. pred komisijom Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline SR Hrvatske u Zagrebu, položio Stručni ispit za obavljanje određenih poslova u izgradnji objekata (projektiranje i inženjerski nadzor nad izgradnjom objekata).

Ovlašteni inženjer strojarstva za sve stručne smjerove pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.


Godine 2002. rješenjem Županijskog suda u Vukovaru imenovan stalnim sudskim vještakom iz područja strojarstva i prometa.
Godine 2002. imenovan članom Vijeća Hrvatskog društva sudskih vještaka, Podružnice za Vukovarsko srijemsku županiju.
Član uredništva stručnog časopisa Vještak i procjenitelj.

Zadnjih nekoliko godina radi na razvoju, konstruiranju i proizvodnji opreme za prehrambenu tehnologiju i voćarstvo (acetatori i oprema za proizvodnju voćnog octa, oprema za proizvodnju sokova od voća i povrća, meteorološke stanice za voćarstvo i vinogradarstvo, uređaji za pranje, rezanje, blanširanje, pasterizaciju i dr.). Pri tome surađuje s vrhunskim stručnjacima: za voćarstvo i preradu voća Francom Kotarom, univ. dipl. ing. kmet. iz Krškog, Slovenija, za elektrotehniku i elektroniku Julijem Novakom, dipl. ing. el. iz Vukovara., te za prehrambenu tehnologiju dr. sc. Darkom Velićem, dipl. ing. preh. teh., predavačem Prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Osijeka.
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 260.324
 • Broj učitanih stranica: 262.053
 • Broj pogodaka s pretraživača: 2.295
VIDI WEB TOP 100