Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
8.767 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Autori:
Alenka Caf Andrej Vogrin Andreja Brence u.d.i.k. Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. Bruno Skalnik Damir Lučić, dipl. ing. agr. Danko Tolić, dipl. ing. agr. doc. dr. Stanislav Tojnko doc. dr. Valentina Usenik dr. Andrej Šušek dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. dr. Marko Injac dr. Matej Stopar dr. Nikita Fajt dr. sc. Boris Duralija dr. Tatjana Unuk dr. Zlatko Čmelik Drago Skalnik Erika Komel, dipl. ing. agr. Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. Goran Radočaj, dipl. ing. agr. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. Josip Blažević Josip Kiš, dipl. ing. agr. Josip Ražov, dipl.ing.agr. Kurth Werth Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. Maks Vrečko Marija Horvat, dipl. ing. agr. Marko Babnik, u.d.i.k. Matjaž Beber, u.d.i.k. Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. Miroslav Wranka mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. mr. Tomislav Tomšić Nada Grešak, dipl. inž. agr. Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. Petar Bursać, dipl. ing. Peter Molan, dipl. ing. agr. prof. dr. Vjekoslav Par Rajko Gončin, dipl. inž. agr. Robert Hadžić, dipl. ekon. Sandra Levak – Miklošić Slobodan Stojnić Sonja Kovačič u.d.i.k. Sreten Radosavljević, dipl. ing. Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. Tihomir Velikanović, bacc. ing. Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. Željko Banjavčić Željko Budinščak Željko Mardešić, dipl.ing agr.

dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. Pošalji poruku

Darinka Koron

Datum i mesto rodjenja: 22.12.1963., Kumanovo
Adresa: 203 Nova 97/9, Borča-Beograd
E-mail: algoran@sezampro.yu
Obrazovanje

04.05.2006. god.:
Doktor poljoprivrednih nauka za oblast fitopatologija. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu odbranjen doktorski rad pod nazivom: „Karakteristike Venturia inaequalis u agroekološkim uslovima Srbije“.
26.11.1996. god.:
Magistar poljoprivrede za oblast fitopatologija. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu odbranjen magistarski rad pod nazivom: „Karakteristike razvoja Venturia inaequalis (Cooke) Wint. (anamorf Spilocea pomi Fr.) in vitro“.
1992. god.:
Upisao Poslediplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
1990. god.:
Dipl. inž. zaštite bilja i prehrambenih proizvoda. Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Univerziteta u Beogradu, odbranjen Diplomski rad pod nazivom: „Prečišćavanje virusa mozaika kukuruza“.
Laboratorijski tehničar za biologiju (4 godine usmereno obrazovanje)

Radno iskustvo

Od 12.02.1992. godine radi u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd.

Opis sadašnjeg posla

Naučni-saradnik u Institutu za zaštitu bilja, u Odseku za bolesti bilja, laboratorija za fitopatologiju-mikologiju. Proučavanje bioloških, morfoloških i ekoloških karakteristika fitopatogenih gljiva, proučavanje i razrada metoda za predviđanje pojave prouzrokovača bolesti bilja, istraživanje i razarada mera suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti i ekonomskog efekta njihove primene. Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku i tehnologiju R. Srbije. Rad na poslovima analize uzoraka poljoprivrednog bilja na prisustvo patogena, pregled uvoznih pošiljaka bilja na prisustvo karantinskih bolesti. Uža specijalnost - rad na prognozi pojave i suzbijanju prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Neposredna saradnja sa privrednim subjektima (plantažama) u zaštiti jabučasatog voća od prouzrokovača bolesti. Izvođenje ogleda za ispitivanja biološke efikasnosti fungicida na poljoprivrednom bilju. Posttest kontrola voćnog i loznog sadnog materijala.

Značajne aktivnosti

1996-2002. godine:
Stručna saradnja u vođenju zaštite jabuke od prouzrokovača bolesti na plantažnim zasadima:
AD »PLANTAŽA«-Leskovac, DD »NAVIP«, Beograd (Plantažni zasad: 80 ha);
AD "DRAGAN MARKOVIĆ", OBRENOVAC (Plantažni zasadi jabuke: 290 ha);
DP PK “GODOMIN”, SMEDEREVO (Plantažni zasadi jabuke: 385 ha);

1998-1999. godine:
Stručna saradnja u vođenju zaštite jabuke od prouzrokovača bolesti na plantažnim zasadima PP “BUDUĆNOST”, BAČKA PALANKA (Plantažni zasadi jabuke: 250 ha).

1996-2005. godine:
Stručna saradnja u vođenju zaštite jabuke i kruške od prouzrokovača bolesti i štetočina na plantažnim zasadima AD »PLANTAŽE«, Gradiška (Plantažni zasadi: 650 ha na 8 lokaliteta).

2005.-2006. godine:
Stručna saradnja u vođenju zaštite jabuke od prouzrokovača bolesti i štetočina na plantažnom zasadu INI »AGREKONOMIK«, Beograd (Plantažni zasad: 20ha)
Tokom navedenog perioda stručne saradnje, za više stručnjaka za zaštitu bilja organizovao obuku u oblasti prognoze prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

1999-2001. godine:
Koordinator za oblast bolesti bilja u okviru Izveštajno-prognozne službe zaštite bilja Republike Srbije.

2001-2002. godine:
Član Stručnog saveta Ministarstva Poljoprivrede.

2001.-2005. godine:
Član Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja ”Dr Josif Pančić” u Beogradu.
Učestvovao u radu više komisija i radnih grupa za izmenu i dopunu zakonske regulative u oblasti zaštite bilja.
Učestvovao u realizaciji tri domaća naučnoistraživačka projekta.

2005. i 2006. godine:
Učesnik međunarodnog projekta: „Redukcija upotrebe hemijskih sredstava u održivoj poljoprivrednoj praksi“. Projekat je finasiran od strane Ministarstva životne sredine, mora i kopna Republike Italije posredstvom Instituta «Agrinnova» iz Torina. Cilj projekta bio je da se kroz uvođenje novih tehnologija i savremene opreme smanji upotreba hemijsklih sredstava u poljoprivredi i poboljša kvalitet proizvedene hrane i sirovina. Projekat se, između ostalih, odnosio i na sledeće oblasti poljoprivrede:
- zaštita jabuke od prouzrokovača čađave krastavosti uz podršku automatskih meteoroloških stanica tipa iMetos;
- suzbijanje smotavca ploda jabuke (Cydia pomonella) biološkim preparatiama i
- proređivanje plodova jabuke hemijskim agensima.

Samostalno ili u saradnji sa drugim autorima objavio 30 naučnih radova i više stručnih radova, članaka, predavanja i referata.

Aktivno se služi engleskim jezikom.
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 260.257
 • Broj učitanih stranica: 261.976
 • Broj pogodaka s pretraživača: 2.294
VIDI WEB TOP 100