Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
7.694 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Autori:
Alenka Caf Andrej Vogrin Andreja Brence u.d.i.k. Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. Bruno Skalnik Damir Lučić, dipl. ing. agr. Danko Tolić, dipl. ing. agr. doc. dr. Stanislav Tojnko doc. dr. Valentina Usenik dr. Andrej Šušek dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. dr. Marko Injac dr. Matej Stopar dr. Nikita Fajt dr. sc. Boris Duralija dr. Tatjana Unuk dr. Zlatko Čmelik Drago Skalnik Erika Komel, dipl. ing. agr. Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. Goran Radočaj, dipl. ing. agr. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. Josip Blažević Josip Kiš, dipl. ing. agr. Josip Ražov, dipl.ing.agr. Kurth Werth Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. Maks Vrečko Marija Horvat, dipl. ing. agr. Marko Babnik, u.d.i.k. Matjaž Beber, u.d.i.k. Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. Miroslav Wranka mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. mr. Tomislav Tomšić Nada Grešak, dipl. inž. agr. Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. Petar Bursać, dipl. ing. Peter Molan, dipl. ing. agr. prof. dr. Vjekoslav Par Rajko Gončin, dipl. inž. agr. Robert Hadžić, dipl. ekon. Sandra Levak – Miklošić Slobodan Stojnić Sonja Kovačič u.d.i.k. Sreten Radosavljević, dipl. ing. Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. Tihomir Velikanović, bacc. ing. Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. Željko Banjavčić Željko Budinščak Željko Mardešić, dipl.ing agr.

dr. sc. Boris DuralijaDoc.dr.sc. Boris Duralija
Zavod za voćarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska 25, 10000 ZAGREB, CROATIA
Tl: + 385 1 2393726
Fax: + 385 1 2393630

E-mail: bduralija@agr.hr


Rođen: 3. svibnja 1970. godine u Zagrebu.

Obrazovanje i zaposlenje

Na Agronomskom fakultetu diplomirao je 2. svibnja 1994. godine.
Nakon toga zaposlio se 6. prosinca 1994. godine na Zavodu za voćarstvo pri Agronomskom fakultetu, na predmetu “Specijalno voćarstvo” kao mlađi asistent.

Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu – znanstveno polje agronomija, znanstvena grana Bilinogojstvo – Voćarstvo završava 29. veljače 2000. godine obranom magistarske radnje pod naslovom “Vegetativne i generativne osobine stolnih sorti šljiva”.

Kao asistent na navedenom predmetu doprinosi poboljšanju kvalitete vježbi kroz pisanje internih materijala i uvođenju nekih novosti u radu, te podizanjem nasada na nastavnom poligonu Jazbina i uređenjem površina na samom fakultetu (matičnjak i rasadnik).

Doktorsku disertaciju pod naslovom «Rodnost i kvaliteta ploda jagode (Fragaria x ananassa Duch.) kratkog dana u proizvodnji izvan glavne sezone» obranio je 20. prosinca 2004. godine u Zagrebu na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izabran je u nastavno zvanje docenta 2006. godine u znanstvenoj grani voćarstvo, a nedugo zatim izabran je i za predstojnika Zavoda za voćarstvo na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovao je kao istraživač na većem broju istraživanja iz područja voćarstva. Bio je voditelj dva projekta i to: «Uzgoj jagode u hidroponima» VIP – MPŠVG (2003.-2005.) i «Izvansezonska proizvodnja jagoda» Grad Zagreb (2003.-2006.). Na projektu EU – COST 863 “Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health” financiranom od Europske komisije imenovan je koordinatorom akcije za RH (2005.-2010.). Voditelj je i znanstvenog projekta financiranog od MZOŠ pod nazivom ”Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj” (2007.-2009.).

Iz područja voćarstva usavršavao se na:
 • Olive oil winter school. ARTIS (Agrotourism and Rural Tourism International School). 30. studeni – 03. prosinac 2000. godine, Foligno – Perugia (Italija)
 • The 3rd International Training Course on Fruit Technology. 01. kolovoz – 15. rujan 2002. godine, Changli – Hebei (Kina)
 • CEEPUS stipendija – gost predavač. 06. studeni - 01. prosinac 2006. godine. Faculty for Agricultural Sciences and Food, SS. Cyril and Methodius University in Skopje, Makedonija
 • USAID Participant Training Program. 6th North American Strawberry Symposium and 2007 Berry Conference. 08-14. veljače 2007. godine Ventura, SAD


Značajne aktivnosti

Do sada je bio mentor 28 diplomskih radova studenata, a aktivno je pomagao u izradi te bio član povjerenstva za obranu kod još 44 diplomska rada, te jedne doktorske disertacije.

Sudjelovao je na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, te objavio više znanstvenih i stručnih radova iz područja voćarstva. Održao je također veći broj znanstvenih i stručnih predavanja u zemlji i inozemstvu (Australija, Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Malezija, Turska, Španjolska, Austrija, Poljska i dr.), radionica iz područja voćarstva, te je organizirao determinacije i ocjenjivanja voća.

Autor je nekoliko publikacija, sudjelovao je u izradi knjige, te piše u stručnim časopisima.
Kao gost urednik uredio poseban broj časopisa ACS. Također popularizira voćarstvo putem dnevnog tiska, radio stanica, televizije kao i kroz internet portale među kojima jedan osobno uređuje (www.jagode.org).

Aktivan je član domaćih i međunarodnih udruženja na području voćarstva, kao što su HAD - Hrvatsko agronomsko društvo (od 1994.), ISHS – International Society for Horticultural Science (od 1997.), American Society for Horticultural Science (od 1998.-2003.) i HDJV – Hrvatsko društvo za jagodasto voće (od 2006.). Od 2000. godine nalazi se u tijelima ISHS Section Fruits (SEFR) i ISHS Commission Education and Training (CMET). Predsjednik je HDJV od osnutka.

Član je prosudbenih povjerenstava na državnim smotrama učeničkih zadruga Republike Hrvatske. Bio je moderator sekcija, član organizacijskog i znanstvenog odbora na stručnim i znanstvenim skupovima. Organizator je međunarodnog znanstvenog skupa iz područja poljoprivrede “Berry plant quality and sustainable production”, a koji je organiziran u Zagrebu 2006. godine pod pokroviteljstvom MZOŠ (stotinjak sudionika iz 27 država – cost.hdjv.org).

 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 119.490
 • Broj učitanih stranica: 121.437
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.981
VIDI WEB TOP 100