Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
7.228 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Autori:
Alenka Caf Andrej Vogrin Andreja Brence u.d.i.k. Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. Bruno Skalnik Damir Lučić, dipl. ing. agr. Danko Tolić, dipl. ing. agr. doc. dr. Stanislav Tojnko doc. dr. Valentina Usenik dr. Andrej Šušek dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. dr. Marko Injac dr. Matej Stopar dr. Nikita Fajt dr. sc. Boris Duralija dr. Tatjana Unuk dr. Zlatko Čmelik Drago Skalnik Erika Komel, dipl. ing. agr. Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. Goran Radočaj, dipl. ing. agr. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. Josip Blažević Josip Kiš, dipl. ing. agr. Josip Ražov, dipl.ing.agr. Kurth Werth Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. Maks Vrečko Marija Horvat, dipl. ing. agr. Marko Babnik, u.d.i.k. Matjaž Beber, u.d.i.k. Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. Miroslav Wranka mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. mr. Tomislav Tomšić Nada Grešak, dipl. inž. agr. Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. Petar Bursać, dipl. ing. Peter Molan, dipl. ing. agr. prof. dr. Vjekoslav Par Rajko Gončin, dipl. inž. agr. Robert Hadžić, dipl. ekon. Sandra Levak – Miklošić Slobodan Stojnić Sonja Kovačič u.d.i.k. Sreten Radosavljević, dipl. ing. Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. Tihomir Velikanović, bacc. ing. Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. Željko Banjavčić Željko Budinščak Željko Mardešić, dipl.ing agr.

dr. Nikita Fajt

Nikita Fajt
Žigoni 20, 5292 Renče
Tel. +386 (05) 39 55 356; GSM:+386 41 766 357,
e-mail: nikitafajt@gmail.com
Bračno stanje: udata, majka dvoje djece
Datum i mjesto rođenja: 25.02.1955; Ajševica

Posao

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Sadjarski center Bilje
Bilje 1, 5292 Renče
Tel. : (05)39 54 303, fax: (05)30 54 176
e-mail: nikita.fajt@go.kgzs.si

Obrazovanje:

1962-1969 Osnovna šola 'Milojke Štrukelj' Nova Gorica
1969-1973 Gimnazija Nova Gorica
1973-1978 Dodiplomski študij, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
 
10. srpanj 1978., diplomirala obranom diplomskog rada naslova:
"Vpliv različnih načinov skladiščenja češenj na kvaliteto plodov češenj cv. 'Kraljica trga' "
Mentor : prof. dr. Julija Smole, (prof.dr. F. Bitenc)
 
1988-1991 Podiplomski studij, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
20. prosinca 1996., obrana magistarskog rada naslova:
"Prispevek k optimalizaciji prehrane breskev na Primorskem na osnovi kemičnih analiz tal, listov in plodov "
Mentor: prof. dr. Franc Lobnik
 
28. studenog 2003., obrana doktorske disertacije naslova:
"Vpliv mineralne prehrane na vegetativni in generativni razvoj dreves breskev ( Prunus persica (L) Batsch) ter kakovost plodov 'Redhaven' in 'Elegant Lady' "
Mentor: prof. dr. Franci Štampar

Zaposlenje:

Od srpnja 1978 do danas: na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica (prije Kmetijsko-veterinarski zavod Nova Gorica); prije kap voditeljica pokusnih nasada i rasadnika, od1993 gpdone do danas voditeljica Sadjarskega centra Bilje.

Članstvo:

SSDS (Strokovno sadjarsko društvo Slovenije)
Društvo kmetijskih inženirjev

Međunarodni projekti:

 • PHARE: »Raziskave na avtohtonih slovenskih sortah češenj in sliv tolerantnih in naravno rezistentnih na gospodarsko pomembne bolezni za integrirano ali ekološko pridelovanje
 • Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006: Odbira in vrednotenje kakovostnih sadnih vrst z namenom obogatitve raznovrstnosti in kot pomoč razvoju biološkega sadjarstva na obmejnem območju

Predavanja:

 • Poskus prihrane na breskvi (P.percica L.)-prvi rezultati. Sadjarski kongres v Portorožu, okt., 1996.
 • Značaj pravilne prihrane voćaka. Bilje, 18. feb., 1997.
 • Proizvodnja matičnih materiala za voćarstvo-rasadničarstvo. Gornja Radgona, 11. nov., 1999
 • Agrotehničke operacije u voćarstvu. Ajdovščina, 14. feb., 2000.
 • Kržljave podloge za trešnju u Sloveniji-prvi rezultati. Dobrovo, 8, jun., 2000
 • Sadjarski center Bilje-nositelj razvoja voćarstva u Primorju. Dobravlje, 15. jan., 2001
 • Upoznavanje novih sorata koštičavog voća. Dobravlje, 21. jan., 2001
 • Noviteti u sortimentu bresaka i nektarin. Prvačina, 19. Julij, 2002
 • Workshop: Vegetable and fruit production in an expanding European Union Implications for Policy and Research. Praga, 7.–10. Oktober, 2002.

Objavljeni radovi:

 • Izvorni stručni radovi: 2
 • Stručni članci: 16
 • Objavljeni stručni rad na konferenciji: 10
 • Objavljen sažetak stručnog rada na konferenciji: 5
 • Stručna monografija: 2
 • Konačni izvještaji o rezultatima istraživanja: 6
 • Elaborat, predštudija, studija: 1
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 118.905
 • Broj učitanih stranica: 120.837
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.978
VIDI WEB TOP 100