Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
7.215 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Autori:
Alenka Caf Andrej Vogrin Andreja Brence u.d.i.k. Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. Bruno Skalnik Damir Lučić, dipl. ing. agr. Danko Tolić, dipl. ing. agr. doc. dr. Stanislav Tojnko doc. dr. Valentina Usenik dr. Andrej Šušek dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. dr. Marko Injac dr. Matej Stopar dr. Nikita Fajt dr. sc. Boris Duralija dr. Tatjana Unuk dr. Zlatko Čmelik Drago Skalnik Erika Komel, dipl. ing. agr. Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. Goran Radočaj, dipl. ing. agr. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. Josip Blažević Josip Kiš, dipl. ing. agr. Josip Ražov, dipl.ing.agr. Kurth Werth Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. Maks Vrečko Marija Horvat, dipl. ing. agr. Marko Babnik, u.d.i.k. Matjaž Beber, u.d.i.k. Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. Miroslav Wranka mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. mr. Tomislav Tomšić Nada Grešak, dipl. inž. agr. Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. Petar Bursać, dipl. ing. Peter Molan, dipl. ing. agr. prof. dr. Vjekoslav Par Rajko Gončin, dipl. inž. agr. Robert Hadžić, dipl. ekon. Sandra Levak – Miklošić Slobodan Stojnić Sonja Kovačič u.d.i.k. Sreten Radosavljević, dipl. ing. Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. Tihomir Velikanović, bacc. ing. Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. Željko Banjavčić Željko Budinščak Željko Mardešić, dipl.ing agr.

dr. Marko Injac Pošalji poruku

Dr Marko Injac
Chemical Agrosava
Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Marko je diplomirao na grupi Fitopatologija na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i Uporednoj patologiji na Univerzitetu Montpellier (Francuska) gdje je radio i obranio doktorsku disertaciju "Baculovirusi štetnih Lepidoptera i njihov odnos na nivou populacija insekata, tkivo, ćelija".

Od 1965.-1993. godine radio je u Biološkom laboratoriju u Zemunu. U okviru projekata, nastavio je surađivati s kolegama iz Francuske i SAD na patologiji insekata, naročito u primjeni virusa i bakterija u suzbijanju štenih insekata u stabilnim staništima, kao što su šume, ali i nestabilnim kao što su ratarski i povrtlarski usjevi. Praktična primjena mikroorganizama odvela ga je u integriranu zaštitu voćaka i suradnju u radnoj grupi na nivou Europe (IOBC/WPRS "orchard group"). U voćnjacima je radio na primjeni granuloze virusa na suzbijanju jabučnog savijača. Veliki izazov za Marka kao mikrobiologa su bili insekti (lisni mineri) i grinje za čije je praćenje potreban binokular i mikroskop. Najveći je izazov za njega Cacopsylla pyri za čije su suzbijanje kemijske mjere samo korekcija u neravnoteži bioloških odnosa na razini krušik - stablo - plod.

Radeći na lisnim minerima zajedno s dr. Katom Dulić utvrdio je ovicidno djelovanje piretroida i ovalarvicidno djelovanje insekticida iz grupe IGR na kojima se kasnije zasnivalo suzbijanje ovih štetnika. Proučavao je i pojavu različitih vrsta grinja u jabučnjacima i njihov utjecaj na pojavu predatora (Stetorus punctillum, Anthocoridae itd).

Formirao je strategiju suzbijanja grinja na osnovu odnosa predatora i grinja koristeći pragove dolijetanja, polaganja jaja i odlijetanja predatora iz voćnjaka. Od 1993. godine radi u privatnom poduzeću za proizvodnju  i promet pesticidima Chemical Agrosava, Novi Beograd, gdje radi na uvođenju insekticida i akaricida u praksu, ugrađujući odgovor grinja i insekata kao kriterij vrijednosti u ekonomici i prethodnom načinu razmišljanja voćara.
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 118.834
 • Broj učitanih stranica: 120.766
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.978
VIDI WEB TOP 100