Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
7.690 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Autori:
Alenka Caf Andrej Vogrin Andreja Brence u.d.i.k. Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. Bruno Skalnik Damir Lučić, dipl. ing. agr. Danko Tolić, dipl. ing. agr. doc. dr. Stanislav Tojnko doc. dr. Valentina Usenik dr. Andrej Šušek dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. dr. Marko Injac dr. Matej Stopar dr. Nikita Fajt dr. sc. Boris Duralija dr. Tatjana Unuk dr. Zlatko Čmelik Drago Skalnik Erika Komel, dipl. ing. agr. Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. Goran Radočaj, dipl. ing. agr. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. Josip Blažević Josip Kiš, dipl. ing. agr. Josip Ražov, dipl.ing.agr. Kurth Werth Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. Maks Vrečko Marija Horvat, dipl. ing. agr. Marko Babnik, u.d.i.k. Matjaž Beber, u.d.i.k. Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. Miroslav Wranka mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. mr. Tomislav Tomšić Nada Grešak, dipl. inž. agr. Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. Petar Bursać, dipl. ing. Peter Molan, dipl. ing. agr. prof. dr. Vjekoslav Par Rajko Gončin, dipl. inž. agr. Robert Hadžić, dipl. ekon. Sandra Levak – Miklošić Slobodan Stojnić Sonja Kovačič u.d.i.k. Sreten Radosavljević, dipl. ing. Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. Tihomir Velikanović, bacc. ing. Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. Željko Banjavčić Željko Budinščak Željko Mardešić, dipl.ing agr.

Josip Ražov, dipl.ing.agr. Pošalji poruku

Rođen sam u Zadru, 19. ožujka 1979. godine. U Zadru sam pohađao osnovnu redovnu školu i osnovnu glazbenu školu, te srednju školu – gimnaziju općeg smjera. Na Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam se 1997. godine, na kojem sam u srpnju 2003. godine diplomirao, smjer Bilinogojstvo, usmjerenje Zaštita bilja. Prosječna ocjena tijekom studija, ne računajući diplomski rad, je 4,08. Nakon završenog fakulteta, kao pripravnik zapošljavam se u jednoj privatnoj tvrtki gdje sam radio nešto preko dvije godine baveći se ponajviše biološkom zaštitom bilja i sortnim pokusima novih hibrida povrća.
Od srpnja mjeseca 2006. godine zaposlen sam na Sveučilištu u Zadru, Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja u svojstvu upravitelja sveučilišnog poljodobra i asistenta sa ciljem podizanja sveučilišnih nasada. Dosada je podignuto 6,5 ha vinograda i 5,5 ha jabuka.
Tijekom studija bio sam aktivno uključen u izvan nastavne aktivnosti istraživanja određenih tema vezanih uz zaštitu bilja, a u organizaciji fakulteta, tj. profesora pojedinih kolegija. Tako sam sudjelovao u istraživanjima Zavoda za poljoprivrednu zoologiju vezanih za otpornost hibrida kukuruza na kukuruznog moljca i monitoringa kukuruzne zlatice u Slavoniji. Nadalje, sudjelovao sam u postavljanju pokusa praćenja i suzbijanja breskvinog moljca i savijača metodom konfuzije (primjenom feromonskih dispenzera) u voćnjacima u Škabrnji. U listopadu 2002. godine sudjelovao sam na međunarodnom skupu «Integrirana zaštita koštićavog voća» u Opatiji.
Za studentski rad pod naslovom «Istraživanje sastava entomofaune masline i praćenje pojave i leta maslinove muhe (Bactrocera oleae) u Nacionalnom parku Brijuni», dobio sam dekanovu nagradu Agronomskog fakulteta za najbolji studentski rad u akademskoj godini 2001/2002.
U srpnju 2003. godine uspješno sam obranio diplomski rad pod naslovom «Entomofauna breskve u voćnjaku Jazbina», s tim da je rad proširen i na voćnjake Ravnih Kotara, točnije Škabrnje, gdje je kompariran kontinentalni i mediteranski dio Hrvatske. Kako sam imao afiniteta prema nastavku školovanja i usvajanju daljnjih novih znanja, u svibnju 2005. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao sam poslijediplomski studij, smjer Fitomedicina. Nastavio sam istraživanja iz područja entomologije na voćnjacima Ravnih kotara, i to uz integrirani pristup. U veljači 2005. godine sudjelovao sam na međunarodnom seminaru iz ekološke poljoprivrede u Splitu u organizaciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. U veljači/ožujku 2006. godine boravio sam u Capo D'Orlando (Sicilija, Italija) na tečaju projektiranja sustava navodnjavanja. U listopadu 2006. godine boravio sam u Bari, Italija na međunarodnom seminaru iz Ekološke poljoprivrede. U listopadu 2008. godine sudjelovao sam na Međunarodnom seminaru na temu Integrirane zaštite voća IOBC u Avignon, Francuska gdje sam izložio i poster, a u studenom 2009. godine na Međinarodnom seminaru IOBC o semiokemikalijama. Dosad sam objavio 4 rada kategorije A2, jedan rad kategorije A1, dva postera i dva rada kategorije A3.
Za dan Sveučilišta u Zadru, 25. ožujka 2010. godine dobio sam Rektorovu nagradu za postignuća u podizanju Sveučilišnih nasada i proizvodnje Sveučilišnog vina.
Aktivno se služim engleskim i talijanskim jezikom, kao i suvremenim sredstvima za rad, kao što je PC. Posjedujem vozačku dozvolu B kategorije. Oženjen sam i otac jednog djeteta.

 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 119.465
 • Broj učitanih stranica: 121.414
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.981
VIDI WEB TOP 100