Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
4.469 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
O autorima:
Voćarski portal surađuje s velikim brojem autora koji za nas pišu.
Upoznajte se s njima!

Uz svakog autora imate ukupan broj članaka i stranica.

Klikom na broj pod člancima možete pregledati sve članke odabranog autora i direktno otići na pojedinu stranicu članka. Ugodno upoznavanje Vam želimo s našim autorima!

Autori

Redni broj Ime i prezime Članci Stranice
 
 
 1 Damir Lučić, dipl. ing. agr. 464 464
 2 Franc Kotar, univ. dipl. ing. kmet. 310 310
 3 Zoran Lovrek, dipl. ing. agr. 79 79
 4 mag. Peter Zadravec, univ. dipl. ing. agr. 39 39
 5 Danko Tolić, dipl. ing. agr. 20 20
 6 Boštjan Godec, univ. dipl. ing. kmet. 18 18
 7 Nenad Vujinović, dipl. inž. agr. 17 17
 8 dr. Nikita Fajt 14 14
 9 Jani Gačnik, univ. dipl. ing. kmet. 14 14
 10 Branislav Gavranić, dipl. inž. agr. 14 14
 11 dr. Tatjana Unuk 13 13
 12 Andrej Vogrin 13 13
 13 Josip Blažević 13 13
 14 doc. dr. Stanislav Tojnko 12 12
 15 Slobodan Stojnić 12 12
 16 Alenka Caf 12 12
 17 Erika Komel, dipl. ing. agr. 9 9
 18 doc. dr. Valentina Usenik 9 9
 19 Mag. Darinka Koron, univ. dipl. ing. agr. 8 8
 20 Maks Vrečko 8 8
 21 Marija Horvat, dipl. ing. agr. 8 8
 22 Tihomir Velikanović, bacc. ing. 8 8
 23 dr. Goran A. Aleksić, dipl. inž. agr. 7 7
 24 Matjaž Zupan, univ. dipl. ing. stroj. 7 7
 25 dr. Matej Stopar 7 7
 26 dr. Zlatko Čmelik 6 6
 27 Benjamin Schlauer, univ. dipl. inž. kmet. 6 6
 28 dr. Andrej Šušek 6 6
 29 Bruno Skalnik 6 6
 30 Drago Skalnik 6 6
 31 Matjaž Beber, u.d.i.k. 6 6
 32 Josip Ražov, dipl.ing.agr. 6 6
 33 dr. Jurica Pavelić, dipl. econ. 5 5
 34 mr. sc. Miroslav Žakula, dipl. ing. stroj. 5 5
 35 dr. sc. Boris Duralija 5 5
 36 dr. Marko Injac 5 5
 37 Petar Bursać, dipl. ing. 5 5
 38 Sreten Radosavljević, dipl. ing. 5 5
 39 Kurth Werth 5 5
 40 Sandra Levak – Miklošić 4 4
 41 Andreja Brence u.d.i.k. 4 4
 42 Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr. 4 4
 43 Marko Babnik, u.d.i.k. 4 4
 44 Sonja Kovačič u.d.i.k. 3 3
 45 Željko Mardešić, dipl.ing agr. 3 3
 46 Josip Kiš, dipl. ing. agr. 3 3
 47 Anđelko Tomšić, dipl. ing. agr. 3 3
 48 mr. Tomislav Tomšić 3 3
 49 Goran Radočaj, dipl. ing. agr. 2 2
 50 Rajko Gončin, dipl. inž. agr. 2 2
 51 prof. dr. Vjekoslav Par 2 2
 52 Tatjana Kmetič Škof, dipl.ing.kmet. 2 2
 53 Robert Hadžić, dipl. ekon. 2 2
 54 Nada Grešak, dipl. inž. agr. 1 1
 55 Mirjana Kovačić, dipl. ing. agr. 1 1
 56 Peter Molan, dipl. ing. agr. 1 1
 57 Tatjana Žnideršič, dipl. ing. agr. 1 1
 58 Željko Banjavčić 1 1
 59 Miroslav Wranka 0 0
 60 Željko Budinščak 0 0
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 60.799
 • Broj učitanih stranica: 63.414
 • Broj pogodaka s pretraživača: 2.334
VIDI WEB TOP 100