Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
2.931 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije AKTUALNOSTI
STRUČNO PUTOVANJE U JUŽNI TIROL Posjet stručnjaka za Keep in Touch sisteme pokrivanja voćnjaka Savjetovanje voćara 2014 Rasadnik Levidi Seminar „GLOBALGAP“ - Norma za voćare, povrtlare i ratare 7. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara Fruchtwelt Bodensee - Friedrichshafen BIOFACH 2012. Artiče 2012 Objavljene Tehnološke upute za integriranu proizvodnju za 2012. godinu

6 – 9. 2. 2007.: 51. seminar biljne zaštite – OpatijaDatum objave: 26.01.2007.

09.02.2007.
6 – 9. 2. 2007.: 51. seminar biljne zaštite – Opatija

Opatija Tradicionalno i ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo biljne zaštite organiziraju 51. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Seminar se održava u Opatiji - hotel ORHIDEJA "4 Opatijska cvijeta" u trajanju od 6. – 9. veljače 2007. godine. Otvaranje skupa je utorak, 6. veljače u 15 sati .

Odvijanje skupa predviđeno je u kongresnim dvoranama ORHIDEJA i MIMOZA hotela "4 Opatijska cvijeta" po slijedećem programu:

I. dan UTORAK , 6 . veljače 2007.
10.00 - 14.00 prijem i akreditacije sudionika
Kongresni centar hotela "4 OPATIJSKA CVIJETA"

OTVARANJE 51. SEMINARA BILJNE ZAŠTITE - Dvorana Orhideja
15.00 Himna Republike Hrvatske
Pozdravna riječ organizatora - predsjednica HDBZ, prof. dr. se. Jasminka Igrc Barčić
Pozdravi uzvanika
Podjela nagrada i priznanja
Naši novi magistri i doktori znanosti

16.30 PLENARNA IZLAGANJA
Radno predsjedništvo: M. Maceljski, Jasminka Igrc Barčić, D. Čović
Z. Ostojić, Jasminka Igrc Barčić, B. Cvjetković: Utjecaj novog zakona o sredstvima za zaštitu bilja na biljnu zaštitu Republike Hrvatske
Mauro Agosti: Od istraživanja do farmera -zanimljivo talijansko iskustvo
Jasminka Igrc Barčić, Renata Bažok: Razina provođenja mjera zaštite bilja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima - rezultati ankete
M. Maceljski, Tatjana Masten: Poljoapoteke i njihov utjecaj na zaštitu bilja u Hrvatskoj
M. Glavaš: Bitne značajke Pravilnika za unošenje i širenje štetnih organizama za bilje

Rasprava

II dan SRIJEDA , 7 . veljače 2007-e - DVORANA ORHIDEJA
PRIJEPODNE

SEKCIJA ENTOMOLOGIJA

Voditelj sekcije: doc. dr. se. Renata Bažok
Radno predsjedništvo: Renata Bažok, I. Ostojić, Emilija Raspudić

8.30 RENATA BAŽOK, JASMINKA IGRC BARČIĆ: Elementi potrebni za izradu smjernica za integriranu zaštitu ratarskih kultura od štetnika
8.50 BOŽENA BARIĆ: Utjecaj čimbenika okoliša na integriranu zaštitu voćaka i vinove loze
9.10 MARIJA IVEZIĆ, EMILIJA RASPUDIĆ, MIRJANA BRMEŽ, IVANA MAJIĆ: Višegodišnji rezultati istraživanja tolerantnosti hibrida kukuruza na kukuruznu zlaticu
9.25 EMILIJA RASPUDIĆ, MARIJA IVEZIĆ, ŽITA LADOCKI, S. PANČIĆ, MIRJANA BRMEŽ: Stričkov šarenjak - opasnost za soju
9.40 NEDA PAGLIARINI, H. BERBEROVIĆ, M.OKANOVIĆ: Štetnici i bolesti rajčice u hidroponskom uzgoju

9.55 - 10.30 Rasprava i odmor

10.30 Ž. BUDINŠĆAK, I. MIKEC, IVANA KRIŽANAC, M. KRAJAČIĆ, DIJANA ŠKORIĆ: Lisne buhe – vektori fitoplazmi voćaka
10.45 M. SUBIĆ: Zelena stjenica vinove loze — pojava i prve ekonomske štete u novim područjima
10.55 I. OSTOJIĆ, TANJA GOTLIN ČULJAK, M. SKELIN: Medeći cvrčak — pojava i štete u novim područjima
11.05 KATJA ŽANIĆ, SONJA KAČIĆ, ELDA VITANOVIĆ, M. KATALINIĆ: Jasenov štitasti moljac - novi problem na maslini i kruški u Dalmaciji
11.15 ELDA VITANOVIĆ, M. KATALINIĆ, SONJA KAČIĆ, KATJA ŽANIĆ: Učinkovitost dijatomejske zemlje u suzbijanju maslinine muhe
11.25 A. MESIĆ: Fitosanitarni problemi gradskog zelenila u Hrvatskoj
11.40 M. KATALINIĆ, SONJA KAČIĆ, ELDA VITANOVIĆ, KATJA ŽANIĆ: Mogućnosti primjene nekih sredstava za zaštitu bilja u cvjećarskim kulturama
11.55 DARKA HAMEL: Važnost suzbijanja poljskih glodavaca na poljoprivrednim površinama

12.10 -12.40 Rasprava

12.40 -13.40
Poster sekcija — Novo registrirana sredstva za zaštitu bilja
Stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH: Z. Budinšćak, Ivanka Čizmić, Z. Flegar, Darka Hamel, D. Jelković, V. Lodeta, R. Masten, N. Novak, I. Poje, M. Šimala, Ž. Tomić

II dan SRIJEDA , 7 . veljače 2007-e - DVORANA ORHIDEJA

POSLIJEPODNE
SEKCIJA HERBOLOGIJA

Voditelj sekcije: prof. dr. sc. Zvonimir Ostojić
Radno predsjedništvo: Klara Barić, Lađa Bičak, M. Katalinić

15.00 Z. OSTOJIĆ, NATALIJA GALZINA, M. GORŠIĆ, MAJA ŠĆEPANOVIĆ: Invazivne korovne vrste u Republici Hrvatskoj i svijetu
15.15 NATALIJA GALZINA, Z. OSTOJIĆ, MAJA SĆEPANOVIĆ, M. GORŠIĆ: Doprinos novih dozacija i novih formulacija herbicida ekotoksikologiji
15.30 Z. FLEGAR, KLARA BARIĆ, DOROTEJA KEKUŠ: Spektar djelovanja herbicida mezotriona na osnovi pokusa u Republici Hrvatskoj
15.40 KLARA BARIĆ, Z. FLEGAR, M. GORŠIĆ: Prethodna istraživanja herbicida topramezona u Republici Hrvatskoj
15.50 MAJA SĆEPANOVIĆ, N. NOVAK, KLARA BARIĆ, NATALIJA GALZINA: Alelopatija i alelopatski utjecaj nekih biljnih vrsta na početni razvoj kukuruza i uljane repice
16.05 V. LODETA: Kompeticijski odnos između dikice i suncokreta i između dikice i soje tijekom početnog razvoja sjemenjaka

16.15 -16.45 Rasprava

17.00 OKRUGLI STOL: MODELI OBRAZOVANJA PROIZVOĐAČA U SUSTAVU INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Moderator: Jasminka Igrc Barčić
Uvodničari: Renata Bažok, Lađa Bičak, Božena Barić

II dan SRIJEDA , 7 . veljače 2007-e DVORANA MIMOZA

PRIJEPODNE
ŠUMARSKA SEKCIJA

Voditelj sekcije: prof. dr. se. Milan Glavaš
Radno predsjedništvo:M. Pernek, M. Županić, B. Liović

9.00 B. BRADIC: 20 godina organizirane zaštite šuma u Hrvatskoj
9.15 J. GRAČAN, P. JURJEVIĆ, N. POTOČIĆ, I. SELETKOVIĆ: Monitoring oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj
9.30 G. VIDEC: Hrvatsko šumarstvo u okružju novih propisa o biljnom zdravstvu
9.45 J. MARGALETIĆ, M. GLAVAŠ, B. HRAŠOVEC: Poznavanje osjetila šumskih glodavaca u cilju kvalitetne zaštite
10.00 J. JOŠT: Šumski požari u Republici Sloveniji u razdoblju od 1995. do 2005. godine
10.15 B. KOŠIČEK: Sanacija požarišta u Sloveniji
10.30 M. DAUTBAŠIĆ, E. SELMAN: Najvažniji potkornjaci obične jele u sjeverozapadnoj Bosni
10.45 J. HOLUŠA, P. BANAR, M. KNIŽEK, J. LISKA, F. SOUKUP, VITEZLAVA PEŠKOVA: Najvažniji štetni potkornjaci u šumama Češke

11.00 -12.00 Rasprava

III dan ČETVRTAK , 8 veljače 2007. – DVORANA MIMOZA

POSLIJEPODNE
ŠUMARSKA SEKCIJA

Radno predsjedništvo: B. Bradić, G. Videc, D. Diminić

9.00 DINKA MATOŠEVIĆ, M. PERNEK, M. ŽUPANIĆ, B. LIOVIĆ, SANJA NOVAK AGBABA: Bolesti i štetnici u šumama Hrvatske u razdoblju od 2001. -2005. godine
9.15 MAJA JURC, N. HABJAN: Asocijacijske gljive potkornjaka (Ips typographus i Pytigenes Chalcographus) smreke
9.30 D. DIMINIĆ, A. BERTA: Zdravstveno stanje pitomog kestena na području Šumarije Hrvatska Kostajnica
9.45 T. TREŠTIĆ: Gljive iz roda Armillaria u šumama bukve i jele sa smrekom u BiH
10.00 SANJA NOVAK AGBABA: Zaštita žira hrasta lužnjaka
10.15 N. OGRIS, D. JURC, MAJA JURC: Procjena rizika zbog Eutypella parasitica u Europi i Hrvatskoj 10.30 D. JURC, N. OGRIS: Eutypellaparasitica vjerojatno i u Hrvatskoj
10.45 BARBARA PIŠKUR: Molekularna determinacija gljive Eutypdla parasitica
11.00 M. HARAPIN: Značajna štetna entomofauna primorskih šuma

11.15 -12.00 Rasprava

III dan ČETVRTAK , 8 veljače 2007. – DVORANA ORHIDEJA
PRIJEPODNE
SEKCIJA INDUSTRIJA

Radno predsjedništvo: Z. Ostojić, Fani Bogat, P. Mesić

8.30 B. PARADŽIK: Novosti iz programa DOW AGROSCIENCES ili što pripremamo
R. JERKOVIĆ: Novosti u paleti VETERINE d.o.o.
MARTINA LIPOVŠĆAK: HERBOS u zaštiti voćaka i vinove loze
B. MADIC: Zaštita vinove loze preparatima tvrtke AM AGRO
P. ŠODA: SIGNUM - novi fungicid za zaštitu voća i povrća
I. MALOVIĆ: PEAK 75 WG - ekonomično rješenje za širokolisne korove u kukuruzu
D. ŠIMIĆ: Iskustva u suzbijanju korova u soji u 2005. i 2006. godini herbicidima tvrtke CHROMOS AGRO d.d.

9.50 -10.20 Odmor

10.20 M. MESIĆ: AXIAL 50 EC - novi preparat za suzbijanje uskolisnih korova u žitaricama
ALMA UDOVČIĆ: PROSARO - novi fungicid protiv fuzarioza i drugih bolesti žitarica
B. ŠAMIJA: EMINENT 125 EW - novi fungicid u zaštiti šećerne repe
M. ANDROŠEVIĆ: PICTOR - novi fungicid za zaštitu uljane repice i suncokreta
Z. ŠEFER, S. ĐUZEL: ODESI i OTEQ - nove formulacije u primjeni tvrtke BAYER CROPSCIENCE JADRANKA ALEKSIĆ: Zaštita na radu sa fitofarmaceutskim sredstvima

11.20 — 12.20 Rasprava o sekciji Industrija i Poster sekciji

III dan ČETVRTAK , 8 veljače 2007. – DVORANA ORHIDEJA
POSLIJEPODNE
SEKCIJA: FITOPATOLOGIJA

Voditelj sekcije: prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković
Radno predsjedništvo: B. Cvjetković, Jasenka Ćosić, Sonja Kačić

15.00 B. CVJETKOVIĆ, EDYTA ĐERMIĆ: Bakterijski tumori na vinovoj lozi
15.15 I. MIKEC: Rezultati djelotvornosti različitih grupa fungicida na pepelnicu vinove loze
15.30 M. ŠUBIĆ: Utjecaj volumena lisne površine vinove loze na određivanje doze ili količine kemijskih sredstava za zaštitu bilja
15.45 JASENKA ĆOSIĆ, DRAŽENKA JURKOVIĆ, KAROLINA VRANDEČIĆ, G. DREZNER: Osjetljivost kultivara pšenice na Fusarium culmorum
16.00 DRAŽENKA JURKOVIĆ, JASENKA ĆOSIĆ, KAROLINA VRANDEČIĆ, I. LOVRINČEVIĆ: Phialophora gregata - novi parazit soje u Hrvatskoj
16.10 EDYTA ĐERMIĆ, B. CVJETKOVIĆ: Bakterijske bolesti rajčice u zaštićenim prostorima
16.20 D. JELKOVIĆ, F. VRUĆINA, N. VIDAKOVIĆ: Kasna pojava krumpirove plijesni sve češći problem u uzgoju
16.30 M. ŠUBIĆ, ANDREJA KALŠAN: Bijela hrđa krizantema još uvijek aktualni problem
16.40 ADRIJANA NOVAK: Upozorenje na mogućnost pojave gljive Plytophthora ramorum

16.45 -17.15 Rasprava

17.15 GODIŠNJA SKUPŠTINA HDBZ I ZATVARANJE 51. SEMINARA BILJNE ZAŠTITE
20,00 Svečana večera Kristalna dvorana hotela Kvarner

KOMENTARI

Nema komentara


Da biste mogli poslati komentar morate se ulogirati!
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 48.437
 • Broj učitanih stranica: 50.589
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.892
VIDI WEB TOP 100