Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
7.145 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Naslovi
Glavni članak:
Bayer CropScience
Podčlanci:
Partnerstvo u lancu hrane –više od ideje Štetne gusjenice u voćarstvu Štetne gusjenice u voćarstvu II
Odabir naslova iz kategorije PREDSTAVLJANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I NJIHOVIH PROGRAMA
Agrico Trade Syngenta Agra d.o.o. INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O. Burza voća i povrća Mohik Wertholz Bayer CropScience Findri d.o.o. Predikat d.o.o. Abundan d.o.o.: Agrocentar

Datum objave: 21.05.2010.

Partnerstvo u lancu hrane –više od ideje

Partnerstvo u lancu hrane –više od ideje

Pojam „zdrave“ hrane danas je nezaobilazan u svakodnevnom životu. Potrošač želi svježu i kvalitetnu hranu kroz cijelu godinu i po primjerenoj cijeni, no isto tako želi znati odakle dolazi hrana koju kupuje odnosno želi sigurnost.
U Europi novi pristup sigurnosti hrane postavljen je donošenjem europskog zakona o hrani – Uredbe (EC) 178/2002. U Republici Hrvatskoj je  2007. godine usvojen novi Zakon o hrani (NN br. 46/07, 155/08) koji je dao okvir za usklađivanje s pravnom stečevinom EU u području sigurnosti hrane.
Upravljanje u lancu hrane (eng. Food chain managment) je filozofija koja povezuje brojne sudionike u pratnerstvo od organizatora proizvodnje, samih proizvođača preko prerađivača, trgovaca i najvažnijeg sudionika potrošača i kupca. Uspješnost partnerstva ovisi o naporima svakog pojedinačnog sudionika u lancu, kvaliteti njihove suradnje te utjecaju prirodnih, ekonomski, pravnih, kulturnih, socioloških, znanstvenih i tehnoloških faktora kao i ponašanju i očekivanjima potrošača.
Bayer CropScience poznat po inovacijama u mnogim segmentima života pa tako i u poljoprivredi već godinama osigurava inovativne i djelotvorne proizvode za zaštitu brojnih kultura.
Mi u BayerCrop Science Hrvatska snažno vjerujemo da naša odgovornost u lancu hrane nadilazi samu prodaju proizvoda. Savjetovanjem proizvođača o integiranoj zaštiti usjeva podržavamo održivu poljoprivredu i promičemo transparentnu poljoprivrednu proizvodnju, osiguravamo sljedivost od polja do stola i zadovoljne potrošače koji mogu kupiti visoko kvalitetne, cijenom pristupačne namirnice gdje i kada god to žele.
U svijetlu svih nadolazećih promjena koje će vrlo brzo zahvatiti i Hrvatsko tržište željeli smo biti ponovno „inovativni“. Projekt partnerstva u lancu uz ideju o sljedivosti proizvoda uz poznati izraz „od polja do stola“ obuhvaća i kontrolu ostataka pesticida kao dokaz pravilne uporabe sredstava za zaštitu bilja.

Pripravak Djelatna tvar Eu MRL
mg/kg *
Ostatci  pesticida u uzorku 1 (mg/kg)** Ostatci pesticida u uzorku 2 (mg/kg)**
Zato Plus trifloksistrobin 0,3 <0,02 <0,02
kaptan 3 0,097±0,049 <0,02
Clarinet flukvinkonazol 0,1 <0,02 <0,02
pirimetanil 5 <0,02 <0,02
Calypso tiakloprid 0,3 <0,010 <0,010
Envidor spirodiklofen 0,8 <0,02 <0,02

Tablica 1: Rezultati analize ostataka pesticida u uzorcima plodova jabuke 

*   MRL vrijednosti u Europskoj Uniji (www.ec.europa/sanco_pesticides/public/index.cfm )
** podaci dobiveni analizom rezidua uzorka na „Zavodu za zdravstveno varstvo“ u Mariboru

KOMENTARI

Nema komentara


Da biste mogli poslati komentar morate se ulogirati!
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 118.734
 • Broj učitanih stranica: 120.666
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.978
VIDI WEB TOP 100