Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
3.260 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije PREDSTAVLJANJE INSTITUCIJA
Park prirode "Žumberak – Samoborsko gorje" Stručna voćarska škola u Gleisdorfu Zavod za voćarstvo - Hrvatska Sadjarski center Bilje - Slovenija

Zavod za voćarstvo - Hrvatska

1. dio
2. dio
3. dio
4. dio
 
 

Datum objave: 20.08.2007.

4. dio

Suradnja s institucijama u zemlji i inozemstvu

Radovi na projektu: Pomološkotehnološko vrednovanje i genetska identifikacija autohtonih genotipova šljive
Slika 7: Radovi na projektu “Pomološkotehnološko vrednovanje i genetska identifikacija autohtonih genotipova šljive”
Zavod za voćarstvo surađuje s više institucija u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Hrvatski zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Zavod za tlo). Suradnja je na području izrade podzakonskih akata, poslovima pregovora vezanih za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, različitim povjerenstvima vezanim za operativne poslove iz područja provođenja poljoprivredne politike itd.

Također, Zavod surađuje i s znanstveno-nastavnim institucijama u Republici Hrvatskoj: Agronomski fakultet Zagreb , Prehrambenobiotehnološki fakultet iz Zagreba, Prirodoslovno-matematički fakultet iz Zagreba itd. Suradnja se odnosi na pripremu i provođenje istraživanja vezanih za izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, te poslove vezane za izradu i objavu znanstvenih radova.

Na području međunarodne suradnje Zavod je uključen u projekt “Određivanje primjerene gustoće sadnje trešnje na odabranim slabobujnim podlogama”, zajednički projekt Alpe-Jadran koji se provodi u projektnoj skupini za voćarstvo.

Djelatnici Zavoda uključeni su u aktivnosti na području pregovora u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (multilateralni i bilateralni sastanak s predstavnicima EK koji su održani u Briselu, kao i ostalim aktivnostima analitičkog pregleda i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (screening). Djelatnici Zavoda najvećim dijelom su sudjelovali u izradi odgovora na upitnik koji je uputila EK za sektor voća i povrća. Izvršene su i ostale zadaće koje je bilo potrebno obaviti u fazi analitičkog pregleda (izrada screening lista, izrada prezentacija za bilateralni sastanak s predstavnicima EK), a trenutno se izrađuju pregovaračke smjernice prema odgovarajućim podacima i materijalima za izradu pregovaračkih smjernica u ovom području.

Top 2000: 4,5 mjeseci nakon cvatnje i cca 15 dana prije berbe
Slika 8: Top 2000: 4,5 mjeseci nakon cvatnje i cca 15 dana prije berbe
O tijeku i sadržaju dosadašnjih aktivnosti (norme za svježe voće i povrće, organizacije proizvođača u proizvođačke grupe (PG) i proizvođačke organizacije (PO), međugranskim organizacijama, interventnim mjerama na tržištu (povlačenje iz prometa), trgovinom s trećim zemljama, potpori proizvodima dobivenim preradom voća i povrća, kao i ostalim mjerama koje su na snazi u EU, te o tijekovima uspostave zakonodavnog, institucionalnog i operativnog okvira istih u Republici Hrvatskoj izvještavat ćemo našu stručnu javnost u narednom vremenu koje je pred nama.

KOMENTARI

Nema komentara


Da biste mogli poslati komentar morate se ulogirati!
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 48.814
 • Broj učitanih stranica: 50.967
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.892
VIDI WEB TOP 100