Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
7.113 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije PREDSTAVLJANJE INSTITUCIJA
Park prirode "Žumberak – Samoborsko gorje" Stručna voćarska škola u Gleisdorfu Zavod za voćarstvo - Hrvatska Sadjarski center Bilje - Slovenija

Park prirode "Žumberak – Samoborsko gorje"

Piše: 
1. dio
2. dio
3. dio
4. dio
 
 

Datum objave: 25.10.2007.

1. dio

Najstarija "tepka" Žumberka
Park prirode "Žumberak – Samoborsko gorje" osnovala je Vlada Republike Hrvatske 28. svibnja 1999. godine, a parkom upravlja Javna ustanova koja je počela s radom krajem 2001. godine. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Također, Ustanova vrši i nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode.

Park prirode "Žumberak – Samoborsko gorje" smješten je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske uz granicu s Republikom Slovenijom. Zahvaća dio Žumberačke gore i Samoborskog gorja između dolina rijeka Save i Kupe u Hrvatskoj i Krke u Sloveniji. Ukupna površina iznosi 333 km2 s visinskom razlikom od 180 m/nv u dolini rijeke Kupe do 1178 m/nv na vrhu Sv. Gera, koji je ujedno i najviši vrh sjeverozapadne Hrvatske. Prirodne vrijednosti Žumberka i Samoborskog gorja polaze od krajobraznih vizura, preko mozaika šuma i travnjaka do podzemnih i hidrogeoloških pojava, kao i pojava različitih biljnih i životinjskih zajednica. Tragovi bogate kulturne prošlosti žumberačkog područja sežu sve do u daleko starije kameno doba od kada je Žumberak trajno nastanjen, što potvrđuju brojni arheološki nalazi i nalazišta, među kojima se svojom veličinom i značajem posebice ističe stariježeljeznodobni lokalitet Budinjak, koji je u svoje vrijeme predstavljao kulturni centar cijele regije. Ostaci materijalne kulture iz rimskog doba pronađeni su na mnogim nalazištima širom Žumberka. Utvrđeni stari gradovi poput Tuščaka kraj sela Poklek, Starog grada Žumberka i Okića predstavljaju najstariju sačuvanu graditeljsku baštinu iz vremena nakon doseljenja Hrvata.

Park prirode predstavlja kulturni krajolik nastao u vrijeme kada je čovjek živio u većem skladu s prirodom. Drugim riječima, upravo je čovjek svojim djelatnostima uvjetovao izgled krajolika i dao doprinos obogaćivanju biološke raznolikosti. Na području Parka prirode danas nalazimo uglavnom šume, ali i staništa nastala ljudskom djelatnošću. Vrlo vrijedna staništa za povećanje biološke raznolikosti su travnjaci (livade i pašnjaci) koji se protežu na gotovo ¼ područja Parka. Iako znatno manji površinom, značajem se također ističu i vlažna staništa kao što su lokve, čretno područje potoka Jarak, brojni potoci i dr.

Biljni pokrov područja Parka vrlo je raznolik i bogat vrstama. Ova raznolikost rezultat je kompleksnih utjecaja reljefa, geološke podloge, klime, vodotočja i mnogih drugih čimbenika okoline. Specifičan geografski položaj između dinarskog, alpskog i panonskog područja omogućava utjecaj flore okolnih prostranstava, pa su se tako u Parku prirode naselile i održale biljke različitih biljno – geografskih područja. Zbog ispreplitanja flornih elemenata različitih regija, biljni pokrov ima prijelazni karakter. Ovdje se dodiruju eurosibirsko–sjevernoameričko područje sa sredozemnim ili mediteranskim područjem, pa su oba zastupljena svojim tipičnim flornim elementima. Također, vrlo veliki utjecaj na raznolikost imao je i čovjek svojom djelatnošću i tradicionalnim seoskim načinom života.

Od šumskih zajednica u nižem brdskom području najčešća je šuma hrasta kitnjaka i običnoga graba, na strmijim toplim obroncima najrasprostranjenija je šuma hrasta medunca i crnoga graba, a u višim predjelima šume bukve. Samo mali dio travnjačkih površina prirodnog je porijekla, a sve ostale (većina livada i pašnjaka) nastale su krčenjem šuma. Na njima su u najvećem broju zastupljene trave, ali uz njih rastu i brojne druge vrste biljaka karakteristične za određeni tip travnjaka. Područje Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje" oduvijek je bilo omiljeno mjesto rekreacije i relaksacije, te meka planinara, rekreativaca i izletnika s područja šire okolice.

KOMENTARI

Nema komentara


Da biste mogli poslati komentar morate se ulogirati!
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 118.656
 • Broj učitanih stranica: 120.588
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.978
VIDI WEB TOP 100