Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
3.780 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije VOĆARSKA BIBLIOTEKA
Voćarski rokovnik za 2012. godinu Gusta sadnja jabuke, kruške i dunje Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica Proizvodnja stolnoga grožđa Sadni izbor za Slovenijo 2006 Poljoprivredne marketinške zadruge Predviđanje optimalnog vremena berbe jabuka Kako uspešno tržiti na kmetiji Berba, pakovanje i skladištenje plodova voćaka Štetni i korisni organizmi jabučastih voćaka
Vezani članci
3. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara, Sveti Martin Jabučini dani, Đakovo Berba voća: najznačajnija tehnološka operacija u voćarstvu Srpanj - Zar je zaista prošlo šest mjeseci? - Srpanj - Zar je zaista prošlo šest mjeseci? Berba, pakovanje i skladištenje plodova voćaka Pospješivanje razvoja prijevremenih izbojaka na sadnicama jabuke u rasadniku Pomotehnika-rezidba voćaka

Proizvodnja stolnoga grožđa

Piše: 
1. dio
2. dio
3. dio
4. dio
5. dio
 
 

Datum objave: 23.12.2007.

2. dio

Fotografijama je opisano 11 kultivara stolnog grožđa.
Publikacija je napisana kroz nekoliko područja:
- Uvod i pregled proizvodnje stolnog grožđa u Hrvatskoj i svijetu
- Izbor i priprema terena za sadnju
- Kultivari i podloge
- Održavanje vinograda i tehnologija
- Berba i čuvanje
- Troškovnici i kalkulacije

Uvod i pregled proizvodnje stolnog grožđa u Hrvatskoj i svijetu

Udio stolnih kultivara u svjetskoj proizvodnji grožđa je 21,5% i stalno se povećava prema podacima Međunarodne organizacije za grožđe i vino (OIV). 1998. godine je proizvodnja bila 131 milijun kvintala (1 kvintal=100kg).
Najveći je proizvođač Europa s 54,27%, a zemlja Italija s 15 milijuna kvintala ili 19,78%. Najveći svjetski uvoznici su SAD i Njemačka s uvozom od ukupno 7,5 milijuna kvintala.

Najveću potrošnju per capita imaju Turska, Sirija i Grčka s 15-20 kg. Kako za svijet imamo sređene podatke, tako ih za našu malu Hrvatsku na žalost nemamo niti za proizvodnju, niti za promet niti za potrošnju. Procjena je da Hrvatska ne zadovoljava niti 20% potreba domaćeg tržišta, ne računajući turizam! Prosječni uvoz suhog i svježeg grožđa se kreće oko 10 000 tona (ili 0,1 mil. kvintala) godišnje.

Izbor i priprema terena za sadnju

Čimbenici važni za izbor položaja prema autorima su:
1. ekološki uvjeti: položaj, klima, tlo
2. mogućnost navodnjavanja
3. blizina prometnica i tržišta

Ako se druga dva čimbenika uzmu kao rješivi na području cijele Hrvatske (voda, autoceste), tada nam ostaju samo ekološki uvjeti kao bitni pri izboru položaja, a to je područje primorske Hrvatske, ali je svakako hvalevrijedno neraspravljanje o tome treba li loza navodnjavanje ili ne, nego dapače, ističu vodu kao uvjet za odabir položaja za sadnju.
Poželjni ekološki uvjeti za uzgoj stolnog grožđa: dobra osunčanost položaja, južna ekspozicija radi dobre obojenosti i ranijeg dospijevanja te manje podložnosti bolestima. Treba izbjegavati dakle terene s mikrodepresijama, s lokalnim snažnim vjetrovima.Teška tla i ilovače nisu preporučljivi, jer su u pravilu hladna i slabo propusna tla, a proizvodnja stolnoga grožđa traži laka, topla i propusna tla bogata hranivima, povoljnog vodozračnog kapaciteta i mikrobiološke aktivnosti (bogata humusom). Veće količine fiziološki aktivnog vapna su poželjne jer utječe na izraženiju obojenost bobica i posebnu aromatičnost.

KOMENTARI

Nema komentara


Da biste mogli poslati komentar morate se ulogirati!
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 120.087
 • Broj učitanih stranica: 122.906
 • Broj pogodaka s pretraživača: 3.098
VIDI WEB TOP 100