Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
27.040 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Naslovi
Podčlanci:
Agra d.o.o. > O tvrtci Protugradna zaštita -1 Protugradna zaštita -2 Voćarska oprema - 1 Voćarska oprema - 2 CDA meteo stanice Aplikacija herbicida sa prskalicama koje rade na bazi kontrolirane kapljične aplikacije (CDA) - 2. dio Aplikacija herbicida sa prskalicama koje rade na bazi kontrolirane kapljične aplikacije (CDA) - 1. dio
Odabir naslova iz kategorije PREDSTAVLJANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I NJIHOVIH PROGRAMA
Agrico Trade Syngenta INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O. Burza voća i povrća Mohik Wertholz Bayer CropScience Findri d.o.o. Agra d.o.o. Predikat d.o.o. Abundan d.o.o.: Agrocentar
Vezani članci
Proizvodnja jagoda - ljetna sadnja frigo (zamrznutih) sadnica 3. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara, Sveti Martin Aplikacija FFSa: Važnost dizni: Albuz, Lechler i ostali proizvođači 3. Lombergarovo savjetovanje Berba voća: najznačajnija tehnološka operacija u voćarstvu Feromonski trapovi - Feromonski trapovi za praćenje leta štetnika Europske i američke brusnice VVV Rječnik - VVV Rječnik Regalis - novi regulator rasta Travanj - Kraj ožujka i početak vegetacije :) - Travanj - Kraj ožujka i početak vegetacije :) 2. znanstveno-stručno savjetovanje voćara Hrvatske

Datum objave: 29.01.2008.

CDA meteo stanice

CDA stanica
CDA stanica za praćenje meteoroloških podataka
CDA -agrometeorološka stanica
CDA je proizvod visoke tehnologije konstruiran za upotrebu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Svrha uređaja je da prikupljanjem i obradom meteoroloških podataka pruži pravovremenu informaciju o  početku, trajanju i intenzitetu napada određene biljne bolesti odnosno štetnika. Na taj način omogućeno je precizno određivanje roka tretiranja i olakšan je izbor preparata.
Prikupljeni meteorološki podaci pomoći će i u određivanju mikroklimatskih prilika za određene lokacije, što će  olakšati izbor pravilne tehnologije,vrsta i sorata.
Razvijena je računarska aplikacija za prijenos i obradu mjerenih parametara sa prognoznim modelima za sljedeće bolesti: fuzikladij (Venturia inaequalis), bakterijsku palež (Erwinia amylowora), peronosporu (Plasmopara viticola), fitoftoru (Phytophthora infenstans), cerkosporu (Cercospora beticola) te pepelnicu (Uncinula necator)
Opis uređaja i princip rada
CDA se sastoji od centralne mikroprocesorske jedinice i perifernih mjernih instrumenata koji mjere: temperaturu zraka, relativnu vlagu zraka, količinu padalina, prisutnost vlage na listu, temperaturu tla.
Izmjereni parametri programski se obrađuju u samom uređaju ili na osobnom računalu.
Obrađeni podaci mogu se očitati na tri načina.
1. Direktno sa displeja
2. Sa grafičkog prikaza koji ispisuje uređaj na papiru
3. Na osobnom računalu do kojeg podaci dolaze GSM vezom ili direktnim presnimavanjem podataka preko serijskog porta
Na displeju očitavamo trenutne vrijednosti sljedećih parametara:
1. Datum i točno vrijeme
2. Temperaturu i relativnu vlagu zraka i količinu oborina
3. Temperaturu i vlažnost listova
4. Temperaturu tla
5. Trajanje i postotak infekcije
6. Trajanje inkubacije
7. Količinu oborina od posljednjeg prskanja
Grafički prikaz čine podaci koji se u dvosatnim razmacima ispisuju na pisaču i sastoji se od grafikona i numeričkih pokazatelja.
Na kraju dana  pisač ispisuje dnevnu statistiku:
1. Dnevna količina oborina
2. Količina oborina od inicijalizacije uređaja
3. Količina oborina od posljednjeg prskanja
4. Minimalna, maksimalna i srednja dnevna temperatura
5. Sume efektivnih temperatura (pet mogućnosti)
6. Upozorenje da baterija nije optimalno napunjena
7. Upozorenje da je zaštitno sredstvo isprano
Podaci prenijeti na računalo mogu se  vidjeti kao grafički ili  tablični prikaz.
Mogu se koristiti unutar Agra računarske aplikacije, a moguće ih je prenijeti u tablični kalkulator MS Excel.

KOMENTARI

Nema komentara


Da biste mogli poslati komentar morate se ulogirati!
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 57.539
 • Broj učitanih stranica: 58.074
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.341
VIDI WEB TOP 100