Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
11.324 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije VOĆARSKA BIBLIOTEKA
Voćarski rokovnik za 2012. godinu Gusta sadnja jabuke, kruške i dunje Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica Proizvodnja stolnoga grožđa Sadni izbor za Slovenijo 2006 Poljoprivredne marketinške zadruge Predviđanje optimalnog vremena berbe jabuka Kako uspešno tržiti na kmetiji Berba, pakovanje i skladištenje plodova voćaka Štetni i korisni organizmi jabučastih voćaka
Vezani članci
3. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara, Sveti Martin Proizvodnja stolnoga grožđa Berba voća: najznačajnija tehnološka operacija u voćarstvu

Berba, pakovanje i skladištenje plodova voćaka

Piše: 
1. dio
2. dio
 
 

Datum objave: 04.06.2007.

2. dio

Iz uvoda knjige od samog autora:
"Pitanjima tehnologije berbe i skladištenja se u razvijenim voćarskim zemljama posvećuje velika pažnja. Prema podacima agencije UN-a za hranu i poljoprivedu (FAO, 2002) gubici u prinosima nakon berbe svježeg voća, u ovisnosti od prijerenog tretmana se kreću od 5% - 25% u razvijenim zemljama, a 20%-50% u zemljama u razvoju.

Da bi se ovi gubici smanjili, neophodno je steći osnovna znanja o biologiji i fiziološkim procesima u plodovima tokom rastenja i razvitka, u perioodudo i nakon berbe, kao i o utjecaju faktora vanjske sredine na pogoršanje kvalitete plodova.

Suvremeno voćarstvo ne može se zamisliti bez odgovarajućih kapaciteta za skladištenje, koji omogućavaju čuvanje plodova nakon berbe, tokom kraćeg ili dužeg perioda. Dužina ovog perioda ovisi od voćne vrste, tehničkih karakteristika skaldišta i mogućnosti kontrole uvjeta unutar skaldišta (kontrole temperature, relativne vlažnosti zraka, koncentracije kisika i ugljik dioksida, mogućnosti uklanjnj etilena, itd). Proizvođači u BiH uglavnom ne raspolažu sličnim kapacitetima ili posjeduju improvizirana skladišta u vidu preuređenih podrumskih prostorija. Zbog toga su prinuđeni veći dio proizvodnje prodati neposredno nakon berbe kako bi izbjegli gubitke u kvaliteti. Razumljivo je da je cijena plodova u tom periodu (npr. jabuke u rujnu) dosta niska, sulijed velike ponude na tržištu. Ubrzo zatim se otvara mogućnost uvoza velikih količina voća budući da se domaće zalihe potroš, što se događa uglavnom tokom zimskih mjeseci i dalje tokom godine. Na ovaj način u BiH se godišnje uveze više od 60% potrebnih količina plodova jabuke, a predpostavlja se da je ovaj postotak kod drugih voćnih vrsta i veći. Razlog tome je upravo činjenica da voćarski razvijene zemlje (Italija, Francuska, Španjolska, Poljska, a u zadnje vrijeme i Kina) posjeduju odgovarajuće skladišne kapacitete u kojima postoji mogućnost dugotrajnijeg čuvanja plodova i plasiranja na tržište onda kada se za to ukaže potreba. Na ovaj način BiH uvozi velike količine plodova kontinentalnih voćnih vrsta po znatno višim cijenama, isako sam posjeduje odlične uvjete za njihovu proizvodnju.

Sve ove činjenice, kao i nedostatak naše stručne literature iz tehnologije berbe, skladištenja i pakiranja voća bile su dovoljan razlog za pripremu ovog praktikuma."

O autoru:

Mr.Boris Pašalić
 Prikaz razvojnih stadija kruškine buhe (Capopsylla pyri)

Fotografije iz praktikuma

Mr.Boris Pašalić nakon diplome na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci zapošljava se kao asistent na predmetu "Opšte voćarstvo", gdje je i magistrirao na temi "Osnovne pomološke karakteristike novih sorti jabuke u uslovima sjeverozapadne Bosne".Trenutno radi doktorsku disertaciju na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani kod prof.dr. Janeza Hribara na temi "Dinamika promjena aromatskih materija u periodu sazrijevanja i skladištenja plodova jabuke"

Autor je voćarskog praktikuma pod naslovom "Berba, pakovanje i skladištenje plodova voćaka", kojeg danas predstavljamo u našoj voćarskoj biblioteci i toplo preporučujemo svim voćarima za pripremu na berbu koja je kod nekih voćnih vrsta već u punom teku.

E-mail autora: borisp2001@yahoo.com
Cijena praktikuma je 15 eura (111 Kn + PDV + poštarina) i možete ga naručiti preko IA portala putem maila info@vocarstvo.org

KOMENTARI

 

Vaše ime:
Vaša poruka:
Pošalji: Pošalji
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 218.152
 • Broj učitanih stranica: 219.735
 • Broj pogodaka s pretraživača: 1.902
VIDI WEB TOP 100