Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
4.635 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije PREDSTAVLJANJE INSTITUCIJA
Park prirode "Žumberak – Samoborsko gorje" Stručna voćarska škola u Gleisdorfu Zavod za voćarstvo - Hrvatska Sadjarski center Bilje - Slovenija
Vezani članci
Zavod za voćarstvo - Hrvatska INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O. 3. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara, Sveti Martin Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica

Sadjarski center Bilje - Slovenija

Piše: 
1. dio
2. dio
3. dio
 
 

Datum objave: 21.07.2007.

3. dioSADJARSKI CENTER BILJE

Bilje 1
5292 Renče
Tel.: (++386) 5 3054-176; 3954-303
Fax.: (++386) 5 30-54-176
E-mail: nikita.fajt@go.kgzs.si; erika.komel@go.kgzs.si
Objavljeni rezultati radova:
  • 25 diplomskih radova na BF-Agronomija (univerzitetski i stručni studij)
  • u 4 doktorske disertacije
  • u brojnim stručnim člancima u stručnim revijama (revija SAD u Sloveniji, Frutticoltura, L'Informatore Agrario, Italus Hortus u Italiji, Journal of Horticultural Science & Biotechnology u SAD i IA voćarskom portalu)
Aktivna suradnja na slovenskim i međunarodnim kongresima i konferencijama:
  • 4. međunarodni kongres o trešnji u Norveškoj (Lofthus, srpanj, 1997)
  • 5. međunarodni kongres o breskvi u SAD (Davis, srpanj, 2001)
  • 1. slovenski sadjarski posvet z međunarodno suradnjo (Krško, ožujak, 2004)
  • 8. međunarodni kongres o šljivama u Norveškoj (Lofthus, rujan, 2004)
  • 5. međunarodni kongres o trešnji u Turskoj (Bursa, lipanj, 2005)
  • međunarodna konferenca o perspektivah evropskog voćarstva u Češkoj (Lednice, listopad, 2006)
CELESTE - Sumpaca
Upravna zgrada centra


Rad na projektima:

Provođenje projekta sa naslovom »Raziskave na avtohtonih slovenskih sortah češenj in sliv, tolerantnih in naravno rezistentnih na gospodarsko pomembne bolezni za integrirano ali ekološko pridelovanje - PHARE u 2002 godini te suradnja u zrcalnom projektu Interreg III A Italija – Slovenija 2000 - 2006 sa naslovom »Recupero e valorizzazione di varieta' di fruttiferi.di qualita' per un arricchimento della biodiversita' e a sostegno della frutticoltura biologica nelle aree transfrontaliere«.
Djelomična suradnja u projektu Comparative study on the economic importance of applied horticultural research (Research & Development), kojeg su vodili Nizozemci u godinama 2003 i 2004 (Programme 400-VI – EU-Access).
U 2006 godini dobili smo sprovođenje trogodišnjeg projekta CRP (Ciljni raziskovalni projekt) sa naslovom »Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst – pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne«.
Kao suizvođači surađujemo kod projekta CRP sa naslovom »Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj«, koji je započeo u 2006 godini. Projekt je dvogodišnji.

KOMENTARI

 

Vaše ime:
Vaša poruka:
Pošalji: Pošalji
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 61.069
 • Broj učitanih stranica: 63.685
 • Broj pogodaka s pretraživača: 2.343
VIDI WEB TOP 100