Autori | Urednički odbor | Forum | Kontakt
3.848 učitanih stranica u zadnja 24 sata | 1168 objavljenih članaka
Pretraga Popis članaka
Odabir naslova iz kategorije IZVORNI STRUČNI ČLANCI
Strojna rezidba voćaka Informacijske tehnologije u voćarstvu GLOBALGAP norma dobre poljoprivredne prakse Sadnice, preduvjet profitabilnog voćnjaka Važnost i izvedbe protutučnih sustava Voćarske zadruge, između priče i stvarnosti Prednosti i nedostaci proizvodnje jabuka (voća) na velikim voćarskim gospodarstvima Lovke s feromonima i atraktantima i zašto ih koristiti Malina (Rubus idaeus) Razmnožavanje voćaka

Javna mišljenja i neki argumenti o zdravstvenoj upitnosti hrane-voća

Piše: 
1. dio
2. dio
3. dio
4. dio
5. dio
6. dio
7. dio
 
 

Datum objave: 18.11.2007.

7. dio

Potrebno je spomenuti nekonzistentnost kod opterećenja stabala s urodom. Urod isto kao i N u velikoj mjeri determinira fiziološke procese u stablu i translokaciju hraniva. Zbog toga je teško govoriti i komentirati mineralni sastav plodova sa stabala različitih opterećenja. Skladišna sposobnost plodova je posljedica čimbenika, koji ovise o voćnjaku, od izbora pravog roka berbe i skladišnih uvjeta. Uz sazrijevanje plodova na organoleptičke osobine utječe i to kad se neku grupu plodova postavi u diskriminatorni položaja u vrijeme sprovođenja degustacije, naročito kad govorimo o tvrdoći mesa plodova i njihovoj skladišnoj sposobnosti.

Nedavno je sprovedeno istraživanje utjecaja načina proizvodnje EKO i IP (Veberič i Štampar, 2005) na pojedine parametre kakvoće plodova različitih sorata jabuka, naročito ograničenja na sekundarne metabolite. Komparacija kakvoće EKO i IP proizvedenih jabuka daje u najvećoj mjeri podatak o tome, da takozvane »novije« sorte (Jonagold decosta, Elstar elanared, Royal Gala, Jonatan, Majda) po nekim parametrima kakvoće, kao ugljikohidrati, organske kiseline i polifenoli, ne zaostaju za takozvanim »starim« sortama (Carjevič, Rdeči pogačar, Mošancelj, Šampanjska reneta, Bobovec, Zlata parmena, Kardinal). Zaključak tog istraživanja je, da način proizvodnje ne utječe na ugljikohidrate i organske kiseline u plodovima, jer su razlike u vrijednostima primarno posljedica razlika u genotipima i tako ukazuju na potrebu za nastavak tih istraživanja. Podatak, da su bile stare sorte jabuka proizvedene po sistemu EKO proizvodnje, a novije po sistemu IP, pomalo sakriva indirektan utjecaj načina proizvodnje na spomenute osobine uroda, a svejedno potvrđuje veći antioksidativni potencijal EKO proizvedenih jabuka.
Za ili protiv, pitanje je sad!

Kako sam već spomenula na početku, možemo ZA i PROTIV argumente pobrojati od svih koji imaju bilo kakvo mišljenje o toj stvari. Zajednički komentar za sva nabrojena istraživanja može biti, da nam daju nedovoljne informacije o opskrbi voćnjaka, visini uroda, prosječnoj masi plodova, bujnosti rasta voćaka, a koje su ključne za komparaciju pojedinih parametara kakvoće, zbog čega je nastavak istraživanje u tom smjeru nužan.

Izvori:

G. M. Peck, 2004: Orchard productivity and apple fruit quality of organic, conventional and integrated farm management systems, Washiungtown state university, Department of Horticultuire and Landscape Architecture
C. K. Winter, S. F. Davis, 2005: Hypothesys in Food Science, Organic Foods, Concise Reviews (Whole foods market).
R. Veberič in F. Štampar, 2005: Quality of Apple Fruits (Malus domestica) from Organic Versus Integrated Production. Information and Technology for Sustainable Fruit and Vegetable production FRUTIC 05, 12.-16. 9. 2005, Monpellier France.

KOMENTARI

 

Vaše ime:
Vaša poruka:
Pošalji: Pošalji
 
oglas
oglas
oglas
oglas
 
Struktura Posjećenost
 • Broj stranica: 1168
 • Broj znakova: 3.312.245
 • Broj fotografija: 1.313
 • Broj crteža: 135
 • Broj tablica: 190
 • Broj grafikona: 45
 • Broj histograma: 1
 • Broj videa: 3
Struktura Posjećenost
 • Broj posjetitelja: 120.241
 • Broj učitanih stranica: 123.060
 • Broj pogodaka s pretraživača: 3.100
VIDI WEB TOP 100